Dashboard watergebruik

Reliable water access with Susteq

Susteq, een van mijn klanten, maakt betalingssystemen voor watertappunten in Kenia (en binnenkort Tanzania). Door het water letterlijk betaalbaar te maken, is er geld beschikbaar om het punt te onderhouden en dus in gebruik te houden. Bijkomend voordeel is dat er ook gemonitord wordt hoeveel water er getapt wordt en door hoeveel mensen. De afgelopen tijd ben ik bezig geweest om deze data om te zetten met behulp van Pentaho en in een dashboard weer te geven, zodat bekeken kan worden welke waterpunten goed werken. Vlak voor de oplevering is er toevallig een mijlpaal gehaald bij hun pilotproject. In totaal was er 2.000.000 liter water getapt. Dat klinkt naar een enorme hoeveelheid water en de mensen hebben ondertussen al twee jaar betrouwbaar drinkwater. Maar hoe lang zouden wij, in Nederland, daar eigenlijk mee toe kunnen. Volgens een van de grafieken komen er elke maand  ongeveer 100 gebruikers water halen (ongeveer 500 mensen). Volgens de website van Vitens gebruiken wij in Nederland 119 liter per persoon per dag. Een snelle rekensom leert dat we met 500 mensen binnen 33 dagen die 2 miljoen liter water verbruikt hebben……

Wat kunnen wij met de hoeveelheid water die zij per dag per persoon gebruiken

Watergebruik in KeniaIn augustus 2015 is er bijna 138000 liter door 98 unieke gebruikers getapt. Dat is 9 liter per persoon per dag. In werkelijkheid is dit zelfs minder, omdat er ook een paar waterverkopers water halen bij deze tappunten. Er zijn 3 gebruikers die significant meer water tappen dan gemiddeld (>200 liter per dag). Gezien de hoeveelheid water die zij tappen, zouden zij zo’n 150 mensen bedienen. Het gemiddeld gebruik per persoon per dag komt dan op 7 liter, dat is nog geen minuut douchen bij ons… Met zo weinig water zouden we ons watergebruik drastisch moeten aanpassen.

Posted in informatiebehoefte, pdi, rapportage.