Over ons

We vinden het vooral een uitdaging om beschikbare data om te vormen tot bruikbare informatie. Vaak is er wel data beschikbaar, maar ontbreekt de kennis of de tijd om dit geschikt te maken om bijvoorbeeld de voortgang of kwaliteit te monitoren en/of beslissingen op te baseren. Dit suggereert misschien dat we de data als uitgangspunt neem, maar dat is zeker niet het geval. De informatiebehoefte staat centraal en van daaruit zullen we kijken welke data nodig is en of die beschikbaar is. Als die niet beschikbaar is, kunnen we ook ondersteuning bieden bij het verzamelen van die gegevens. Om de data om te zetten naar bruikbare informatie maken we gebruik van een bussiness inteligence tool, Pentaho. Deze tool kan enerzijds makkelijk de data vanuit verschillende bronnen (databases, excel, ….) omzetten naar een formaat dat geschikter is voor analyses. Anderzijds kan je met Pentaho ook makkelijk dashboards en rapportages maken