Informatiebehoefte

Leidraad voor het hele proces is de informatiebehoefte. De data kan nog zo uitgebreid zijn, als hij niet aansluit bij de behoefte is hij waardeloos. Daarbij is het uitgangspunt dat de informatie beslissingen mogelijk moet maken.

Bij het uitwerken van de informatiebehoefte maken we vaak gebruik van Bussiness Event Analysis & Modeling vanuit de Agile Dimensional Modeling. Met een aantal wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom vragen wordt het proces duidelijk gemaakt en gekeken welke informatie (indicatoren, grafieken, etc) gewenst zijn.