Dashboard genereren

We creeeren de dashboard zoals gedefineerd in het implentatierapport

— hier komt binnenkort meer informatie —