Rapportage

Op basis van de informatiebehoefte bepalen we wat voor een soort rapporten er nodig zijn en hoe die er uit moeten zien. Bij soort rapporten kan je denken aan eenmalige rapporten. Deze kunnen van beschrijvende aard zijn, maar ook verdergaande  analyses zijn mogelijk. Rapporten kunnen ook op vaste tijdstippen gegenereerd worden, bijvoorbeld elk kwartaal of nadat nieuwe gegevens binnen gekomen zijn. Ook zijn continue rapportages mogelijk. Dit kan in de vorm van dashboard zijn, maar ook ad hoc analyse door de gebruikers (bijvoorbeeld de marketingafdeling) zelf.