Werkwijze

We bieden ondersteuning bij het verwerken van data tot bruikbare informatie. We vertrekken hierbij niet bij de data, maar ons uitgangspunt is de informatiebehoefte. Deze behoefte is leidraad voor alle beslissingen die genomen worden. Dit helpt om in de overvloed van gegevens de bruikbare data efficiënt beschikbaar te hebben.

Om de informatiebehoefte duidelijk te krijgen, beginnen we meestal met een inventarisatie van de verschillende gebruikers en welke informatie zij nodig hebben om hun werk op een efficiënte manier uit te kunnen voeren. Vervolgens kijken we hoe deze informatie het beste kunnen presenteren om te zorgen dat de gebruikers snel tot actie kunnen overgaan. Daarna vindt een data-inventarisatie plaats: Is het duidelijk hoe de informatie tot stand komt en in welke mate is de data beschikbaar en van voldoende kwaliteit? Aan het eind van deze fase wordt een implementatierapport opgeleverd. Dit zal als leidraad dienen voor eventuele verdere dataverzameling en implementatie van het instrument.

In het onderstaande model staat centraal de informatiebehoefte, die we in de specificatiefase duidelijk krijgen, met daaromheen de implementatiestappen. Data-Assist kan bij deze verschillende stappen ondersteuning bieden of uitvoeren.

Onderzoeksmodel