Dag van de normalisatie: Leeftijd bij het CBS

Vandaag is het de dag van de normalisatie. Simpel gezegd houdt normalisatie in dat er normen afgesproken zijn, zodat bijvoorbeeld alle electrische apparaten in Nederland (en veel andere landen) die werken, rekeninghoudend met voltage en al dat soort technische zaken en natuurlijk een passende stekker hebben.

Helaas zijn er verschillende normen die gehanteerd kunnen worden. Zo is het stopcontact in het Verenigd Koninkrijk net anders dan die in Nederland. Maar door de normen, kunnen er gelukkig wel weer verloopstekkers gemaakt worden om dit op te lossen. Vervelender vind ik de wildgroei aan stekkers en voltages voor laders (en accu’s) van laptops. In al die jaren heb ik nog geen enkele keer een lader van een eerdere laptop kunnen gebruiken. Ook de kans dat je iemand zijn lader kan gebruiken is behoorlijk klein.

Ook bij het doen van onderzoek is normalisatie erg belangrijk. Zonder normalisatie is het lastig om data van het ene onderzoek te vergelijken of te gebruiken bij ander onderzoek. Ik heb de proef op de som genomen bij de indeling van leeftijd zoals die door het CBS gehanteerd wordt. Ik heb op http://statline.cbs.nl gezocht op leeftijd en van de eerste 20 resultaten gekeken welke leeftijdsindeling gebruikt wordt/kunnen worden in de rapportage. Ik heb er 12 verschillende gevonden. Deels is dit wel logisch. De leeftijd bij onderzoek onder basisschoolkinderen is anders opgebouwd dan bij onderzoek naar de werkende bevolking. Maar anderen zijn vrij onhandig gekozen. Het combineren met andere data wordt dan vrij lastig. Vaak zijn wel andere indelingen aanwezig (5 jaarsgroep of 10 jaarsgroep). Maar de indeling die gehanteerd wordt bij Leefstijlonderzoek is erg afwijkend en slecht vergelijkbaar met andere onderzoeken:

  • 4-12 jaar (8 jaarsgroep)
  • 12-16 jaar (4 jaarsgroep)
  • 16-20 jaar (4 jaarsgroep)
  • 20-30 jaar (10 jaarsgroep)
  • 30-40 jaar (10 jaarsgroep)
  • 40-50 jaar (10 jaarsgroep)
  • 50-55 jaar (5 jaarsgroep)
  • 55-65 jaar (10 jaarsgroep)
  • 65-75 jaar (10 jaarsgroep)
  • 75 jaar of ouder

Dag van de duurzame eieren

Vandaag is het de dag van de duurzaamheid en de internationale dag van het ei (*). Het leek me leuk om deze twee te combineren. Een interessante vraag is dan: Hoeveel eieren worden er duurzaam geproduceerd en wat is de trend daarvan. Het vinden van data viel me erg tegen. Het CBS publiceert alleen over het aantal bedrijven en aantal dieren en maakt alleen onderscheid tussen totaal en biologisch. Ze publiceren dus niet apart over bijvoorbeeld vrije uitloop, scharrel- en kooieieren.  Het productschap vee, vlees en eieren publiceerde wel een overzicht. Maar deze is opgeheven per 1 januari 2015, dus zijn hier ook geen recente cijfers te vinden. Ook veel andere ‘ei’-organisaties zijn moeilijk online te vinden of hebben geen data.

De beste gegevens die ik gevonden heb, zijn dus het aantal biologische leghennen als aandeel van alle leghennen voor de periode 2011-2014. In onderstaande figuur is te zien dat dit percentage iets meer dan 2% is. Er lijk 2012 een kleine stijging gerealiseerd te zijn. Als ik meer tijd kon besteden, had ik mogelijk ook informatie over vrij uitloop en scharreleieren kunnen vinden. We zouden dan een beter beeld hebben van de productie (en daarmee het gebruik) van duurzame eieren.

dag van duurzaamheid: percentage biologische leghennen in Nederland

 

 

 

 

 

 

* ) De komende tijd zal ik vaker een post doen geïnspireerd op de ‘Dag van…..’. Bijna elke dag is het wel een bijzondere dag. Een mooi overzicht is te vinden op: http://www.fijnedagvan.nl/. Ik zal er een aantal kiezen om een data-gebaseerde post te schrijven. Daarbij zal ik wel steeds vanuit een vraag vertrekken.